Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kladruby nad Labem

 

Národní hřebčín v Kladrubech n.Labem byl založen v druhé polovině XVI. století. Již dříve se na četných statcích původního panství pánů z Pernštejna na Pardubicku chovalo mnoho koní. Byli soustředění hlavně na statku Mateřov a v kladrubské oboře. Pernštejnské panství přešlo později v majetek habsburské dynastie a kolem roku 1560 zde byl založen nejstarší hřebčín v Evropě. Ve vlastnictví císařského dvora vydržel až do roku 1918, kdy připadl československému státu. 

Kladrubský dvorní hřebčín sloužil výhradně císařskému dvoru a chov koní byl přizpůsoben požadavkům a potřebám dvora. Kromě těžkých karoseriérů se zde později chovali i koně anglonormanští, clevelandští, yorkširští a též anglický plnokrevník, a to pro získání koní jezdeckých a kočárových. 

V roce 1918 zde bylo stádo starokladrubských běloušů i vraníků a polokrevní koně (hřebec Furioso), většinou clevelandští hnědáci po hřebcích Potto Marquis, Breaston Prince, Horsfal atd.. K tomuto materiálu pak přibyli plemenní koně získaní z likvidační podstaty rakouských hřebčínů, hlavně z Radovce a Piberu. Z rakouských hřebčínů byli získáni plnokrevníci Lahire a Oiseau i polokrevný ryzák Przedswit II, v roce 1921 bělouš Shagya X a v roce 1921 ryzák 278 Gidran XXVII. 

Zánikem rakousko-uherské monarchie odpadla povinnost dodávat vídeňskému dvoru luxusní spřežení pro dvorní slavnosti a připadl mu úkol vychovávat a dodávat polokrevné hřebce do zemského chovu.  

Plemenný materiál nebyl z počátku vyrovnaný. Základní stáda byla založena na podkladě kmenů Furioso, Przedswit a Gidran. Polokrevná stáda byla dále členěna podle barvy a původu na stádo hnědé a ryzé. 

Základem hnědého stáda po roce 1918 byly klisny, které po tomto roce v hřebčíně jednak zůstaly z dřívější doby nebo byly přiděleny z rakouských hřebčínů. Klisny, které zůstaly v hřebčíně byly po clevelandských hnědácícha k nim přibylo 9 klisen po Furioso XXVII - Mez., který v kladrubském hřebčíně působil již od roku 1916. Přidělené klisny byly po pepiniéru Furioso XI - Píb. Úkolem tohoto stáda byla produkce mohutných koní v typu těžkého polokrevníka. Bylo rozhodnuto budovat hnědé stádo na podkladě hřebců Furioso a později Przedswit a Nonius. Se zvyšujícími se požadavky na mohutnost byly do hnědého stáda zařazeny oldenburské klisny. V třicátých letech byly pro další chov dovezeny hannoverské klisny. Pro korekci tělesných tvarů a hrubšího typu byli použiti i angličtí plnokrevníci (Famos, Lycaon, Napoli, Oiseau, Slavata).. Dlouhodobým používáním pepiniérů Furioso a Przedswit oba kmeny splynuly. Mezi nejvýznamnější klisny patří 228 Slavata a hannoverská klisna 345 Anfänger. 

 Ryzé stádo bylo daleko vyrovnanějšé a tvořilo skupinu ušlechtilých, prostředně mohutných klisen velmi dobrého zevnějšku, přijatelných rozměrů, s vydatnou chůzí a živým temperamentem. Základem ryzého stáda byly radovecké klisny kmene Gidran a polokrevné kliseny obdržené z likvidační podstaty jiných hřebčínů. Jako hlavní plemeníci působili ryzáci Przedswit - K a Przedswit III - K a 8 plemeníků kmene Gidran. Radovecké klisny kmene Gidran byly čistě arabského původu. Protože rodokmenová příslušnost ryzích klisen spočívala na kombinaci Przedswit-Gidran, byli plemeníci vyhledáváni v cizině. Nejdříve byl dovezen hannoverský hřebec Šach-mat a  Dolling, poté východopruský ryzák Astor, anglonormanský Gontran, Cizí plemeníci ovšem očekávání nenaplnili a opět se přistoupilo k osvědčenému radoveckému chovu. V ryzém stádě se nejlépe odvědčili klisny 2 Gidran XXXIV a 100 Przedswit - 1 po Przedswit VII. 

 

Příspěvky

Rodina č. 1 : 16 Toborzó

14. 5. 2012

| Komentářů: 0

| Rubrika: Kladruby nad Labem

 

Rodina č. 10: 2 Gidran XXXIV

25. 3. 2012

| Komentářů: 0

| Rubrika: Kladruby nad Labem

 

Rodina č. 12: 350 Flancur

24. 3. 2012

| Komentářů: 0

| Rubrika: Kladruby nad Labem

 

Rodina č. 13: 430 Gidran

15. 4. 2012

| Komentářů: 0

| Rubrika: Kladruby nad Labem

 

Rodina č. 14

12. 1. 2013

| Rubrika: Kladruby nad Labem

 

Rodina č. 2 : 380 Furioso XI

12. 3. 2012

| Komentářů: 0

| Rubrika: Kladruby nad Labem

 

Rodina č. 3: 42 Horsfall

20. 2. 2012

| Komentářů: 0

| Rubrika: Kladruby nad Labem

 

Rodina č. 4: 41 Patron

2. 2. 2012

| Komentářů: 0

| Rubrika: Kladruby nad Labem

 

Rodina č. 5 : 332 Alltag

22. 1. 2012

| Komentářů: 0

| Rubrika: Kladruby nad Labem

 

Rodina č. 6 : 78 Furioso XI

1. 5. 2012

| Komentářů: 0

| Rubrika: Kladruby nad Labem