Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rodina 3. Doba

Zakladatelkou rodiny je kořistní východopruská klisna 29 Doba nar. 1944. Doba zanechala v Netolicích 5 hříbat. Její dcera 201 Algid Ohnice byla zařazena do třídy Elita jako tmavá nižší přitom mohutná, dobře vázaná hnědka, v typu českého teplokrevníka, měla dobře nasazený krk, dobrou horní linii, hluboká a široká, výrazný fundament, velmi dobré chody. Odhadní cena 50.000,- Kč ( z roku 1965!). V chovu dala 10 hříbat, z toho 3 klisny byly zařazeny do základního stáda a jednoho plemenného hřebce. 129 Servátor 89 Homér působil v chovu v letech 1981-1984.

1) Černá hnědka 338 Quoniam 148 Ella byla z Netolic prodána do zemského chovu. Její rodina se uplatňuje převážně ve sportu na stupních S v drezuře a Z v parkuru. 

2) Klisna 355 Quoniam 172 Finta, byla popsána jako méně harmonická světlá hnědka  v polokrevném typu, s těžší hlavou, výrazný kohoutek, lehčí horní linie, velmi spáditá krátká záď, dostatečně hluboká i široká, v zadu šavlovitá. Vcelku dobré chody. Byla zapsána do HPK s 8,1 body, potomstvo dosáhlo sportovní výkonnosti L v drezuře, S ve skocích a T ve spřežení. 

a) Její syn 237 Kornet 37 Myšák  působil v chovu v letech 1987-1997 jako plemenný hřebec. Byl zařazen do třídy Elita a sám dosáhl sportovní výkonnosti S ve skocích. Jeho potomstvo dosáhlo  stupně L v drezuře a S** ve skocích.  V chovu po sobě zanechal 17 klisen.

b) Klisna Landruf 27 Veronika je zapsána v HPK s 7,2 body, ve sportu dosáhla výkonnosti L ve skocích a T ve spřežení.

c) Klisna 13/339 Beta získala 1.místo  na přehlídce čtyřletých klisen ČT. Ve sportu se uplatňuje v drezurních soutěžích na úrovni L a v parkurech na úrovni S.

d) 459 Diktant III 35 Nasala je zapsána do třídy E. Byla popsána jako hnědka, delší hlava, dobře nasazený krk, výrazný kohoutek, lehčí horní linie, kratší spáditá záď, dostatečně hluboká i široká, vpředu škrcená holeň, vzadu šavlovitá. Dobré výrazné chody. Její dcera Valát 48 Unna byla zapsána do AP ČT, její potomstvo dosáhlo sportovní výkonnosti Z v drezuře a S ve skocích.

3) Klisna 316 Servátor 34 Čajka byla mohutná hnědka, přerostlá v typu mnohostraně užitkového koně, dobře nasazený krk, výrazný kohoutek, náznak odsazených beder, kratší spadlá záď, přiměřeně hluboká, kostnatý fundament. Výborné energické chody. V chovu dala 8 hříbat z toho 1 plemenného hřebce po Libero.

a) Hřebec 245 Libero 3 Neklan dosáhl vlastní sportovní výkonnosti S ve skocích a jeho potomstvo L ve skocích a stupně T v drezuře. Jako plemeník v chovu působil 10 let a zanechal po sobě pouze 7 klisen. 

b) Klisna P XII 10 Honorace byla jako hříbě prodána na Moravu, kde dala plemenného hřebce 2589 Cent Honorace. Tento hřebec v chovu působil v letech 1993-2000 a zanechal po sobě 24 klisen. Jeho potomstvo dosáhlo sportovní výkonnosti L v drezuře, S** ve skocích a stupně S v soutěžích všestrannosti.

c) 394 Quoniam 200 Chyneza byla mohutná tmavá hnědka na vyšší noze s dobře nasazeným kratším krkem, výrazným kohoutkem, dobrou pevnou horní linií, kratší rovná záď, dostatečně hluboká, přední noha prohnutá, vzadu šavlovitá, chody dobré. V chovu dala 6 hříbat, její potomstvo dosáhlo sportovní výkonnosti T ve skocích.

  Její dcera Hv 6 Ruleta byla prodána na  Moravu, evidována v HPK s 7,3 body a zapsána do akceleračního programu ČT. Účastnila se i mezinárodních závodů v rámci českého reprezentačního týmu ve skocích, kde dosáhla sportovní výkonnosti stupně T a její potomstvo stupně L**. Dcera 67/662 Ruměnka po 2616 Gottward sama nesportovala, ovšem na výkonnostních zkouškách z roku 2004 získala 8,25 bodu za výkon a byla zapsána do akceleračního programu ČT. Její dcera 67/573 Ruminka HF po 2640 Radegast 2009 obdržela  4. místo ve finále přehlídky tříletých klisen a její pravý bratr Rico HF se zúčastnil skokového finále v KMK. 67/393 Rulička po 2640 Radegast byla zapsána do HPK s 7,5 body. Sama nesportovala, ovšem její potomstvo dosáhlo sportovní výkonnosti L** , dcera 55/187 Rozálie v roce 2005 získala na výkonnostních zkouškách 8,15 bodu za výkon a byla zapsána do akceleračního programu ČT. 65/23 Remzi je zapsána v HPK s 7,9 body a obdržela 6.místo na přehlídce tříletých klisen.

              

     

Rodina klisny Doba čítá 7 generací a 71 potomků. Z 46 klisen je jich 12 stále žijících. V rodině zaujímají významné místo 4 plemenní hřebci a to 129 Servátor 89 Homér, 237 Kornet 37 Myšák, 2589 Cent Honorace  a 254 Libero 3 Neklan.

Zkoušek výkonnosti se účastnilo 12 klisen s průměrnou známkou 7,79 bodu za výkon. Celkem 4 klisny jsou evidovány v akceleračním programu ČT a 2 klisny zařazeny podle tehdejšího systému do třídy Elita.  V plemenné knize je 57% klisen zařazeno v HPK s průměrnou známkou 7,46 bodu.  

Zbarvením převažují z 77% hnědáci.

Průměrné rozměry klisen jsou 173/164,5/190/21,17 cm. 

Rodina je kombinací hannoverské krve a na podkladě českých klisen. Nejvíce klisen přísluší k linii Ladykiller, dále Semper Idem, Goldschaum, Pythagoras a St Simon. Z otců matek je nejvíce zastoupen hřebec Quoniam.

Celkem 15 klisen získalo vlastní výkonnost a u 13-ti klisen je evidována výkonnost potomstva. Nejvyšší dosaženou výkonnost mají potomci klisny Quoniam Finta a to S ve skocích, L v drezuře a T ve spřežení. Výkonnosti T v parkurových soutěžích dosáhli potomci klisny Q Chynaza.

 

RODINA č.3. DOBA

0. 29 DOBA, 1944, východopruský kůň

1. 201 Algid Ohnice, 1962, NET, tř.E  

  2. 129 Servátor 89 Homér, nar1977 NET, tř.I, pot.:D:Z, S:L – plemenný hřebec

   2. 316 Servátor 34 Čajka, 1972, NET, tř.I

      3. 254 Libero 3 Neklan, nar.1985 NET, tř.7,2, vl.:S:S, pot.:D:T, S:L - plemenný hřebec

     3. JM 3194 P XII 10 Honorace po Przedswit XII Alb, 1977,NET, tř.7,2

        4. 2589 Cent Honorace po 5149 Cent 22, nar.1990, tř.7,6 - plemenný hřebec

        4. SM 3416 Honorace po 5149 Cent 22, 1987, PK 6,8, 

             5. 4/610 Lokita po 6085 Zakinthos (IRE), 2004, PPK 7,2

    3. 394 Quoniam 200 Chyneza, 1978, tř.I,

        4. JM 4372 Hviezdar 6 Ruleta po 2263 Hviezdar, 1988, NET, AP HPK 7,3, vl.:S:T, pot.:S:S**

            5. 67/939 Rulička po 2640 Radegast, 1998, HPK 7,5, pot.:S:ST**

               6. 55/187 Rozálie po 2616 Gottward, 2002, AP HPK 7,5, vl.:S:ST, pot.:S:S

           5.  67/622 Ruměnka po 2616 Gottward, 2001, AP HPK 7,5, pot.:D:L,S:T

              6. 1962 Rico HF po 2640 Radegast, nar.2005, tř.7,8, vl.:S:T* - plemenný hřebec

            6. 67/573 Ruminka HF po 2640 Radegast, nar. 2006, PK 7,7

              6. 65/400 Rubínka po 1468 El Paso II , nar.2011, HPK 7,9, vl.:S:ZL

         5. 65/23 Remzi po 2817 All My Drymes, 2005, HPK 7,9, vl.:S:S**

              6. 72/391 Regie po 2906 Federweisser , nar.2009, PK 2012

 

2.  338 Quoniam 148 Ella, 1975, NET

   3. Č 609 Silva po Servátor, 1980, tř.7,3, pot.:D:S, S:Z

      4. 3-268 Symona po Frühesh, 1989, PK 6,1, vl.: D:S,S:Z , pot.:D:L

         5. 23/197 Grassy po 670 Granat s.v., 1998, PK 7,4, vl.:D:L

 

2.  355 Quoniam 175 Finta, 1976, NET, HPK 8,1, pot.:D:L,S:S, A:T

   3. 237 Kornett 37 Myšák, nar. 1984, tř.8,1, vl.:S:S, pot.:D:S,S:S**  – plemenný hřebec

  3. 459 Diktant III 35 Nasala, 1985, NET, tř.E, vl.:S:ZL, pot.:S:L

     4. Valát 48 Unna, 1991, NET, HPK 7,3, pot.:D:Z,S:S

           5.  13/491 Čita po 584 Landruf 18, 1997, HPK 7,3, vl.:D:Z, pot.:D:L,S:L**

           6. 13/909 Chrpa po 856 Silvio II, 2003, HPK 8,1, vl.:D:L,S:L

       5. 13/350 Sandra po 425 Libero 69, 1998, HPK 6,8

       5. 13/955 Duna po 721 Lagran, 2003, PK 7,3, vl.:S:ZL

     4. 25/400 Nikita po 235 Dietward 7, 1999, PK 7,4, vl.:S:L

 

 

204 Algid Ohnice, nar. 1962, NET, po Algid

odkaz na PK on-line: http://www.schct.cz/pk/pk_display.php3?id=25995

1967 Furioso XXXVII kl. F XXXVII 39 Trnka
1968 1204 Artur kl. 252 Vesna
1970 Alarm III kl. A III 33 Záře - prodej Topolčianky
1971 Servátor kl. Se 9 Afrodita
1972 Servátor kl. 316 Se 34 Čajka (pot.S:S,C:L)
1973 Havel I hř. Havel I 31 Dan
1974 Luk x  
1975 Quoniam kl. 338 Q 148 Ella
1976 Quoniam kl. 355 Q 172 Finta (pot.D:L,S:S,A:T)
1977 Servátor hř. 129 Servátor 89 Homér - plemenný hřebec
1978 Diktant x  
1979 Servátor dv. Se 101 Iter, druhé dvojče mrtvé
1980 Servátor x  
1981 Alarm III x  

 

316 Servátor 34 Čajka, nar.1972, NET, po Servátor

odkaz na PK on-line: http://www.schct.cz/pk/pk_display.php3?id=30856

1977 Przedswit XII kl. JM 3194 Prz. XII 10 Honorace (pot.:D:Z,S:T)
1978 Quoniam kl. 394 Q 200 Chyneza (vl.S:ZL,pot.S:T)
1979 Alarm III x  
1980 Lumen kl. 409 Lumen 23 Italia
1981 Kornett   dvojčata
1982 Kornett kl. Kornet 8 Lumíra
1983 Kornett   dvojčata
1985 Libero hř. 254 Libero 3 Neklan - plemenný hřebec
1986 Hugben hř. Hg 104 Ondráš
1987 Hugben hř. Hg 114 Pegas
1988 Hviezdar hř. Hv 8 Radovec

 

355 Quoniam 172 Finta, nar.1976, NET, po Quoniam

 odkaz na PK on-line: http://www.schct.cz/pk/pk_display.php3?id=28770

1980 Servátor   dvojčata
1981 Servátor hř. Se 119 Junoša - prodej do Německa
1982 Salut kl. Salut 16 Lipka - prodej do Německa
1983 Kornett x  
1984 Kornett hř. 237 Kornet 37 Myšák - plemenný hřebec
1985 Diktant III-K kl. 459 Di III 35 Nasala (vl.S:ZL, pot.:S:L)
1986 Diktant III-K hř. Di III 44 Opat
1988 Libero hř. Li 63 Ryzák
1991 Landruf hř. Landruf 4 Úhrn
1992 Landruf kl. Landruf 27 Veronika (vl.S:L,A:T)
1995 Landruf kl. 13/339 Beta (vl.:D:L,S:S), 1.místo na přehlídce klisen

394 Quoniam 200 Chyneza, 1978, NET, po Quoniam

odkaz na PK on-line: http://www.schct.cz/pk/pk_display.php3?id=37467

1984 Kornett kl. Kornet 25 Mirta
1986 Libero kl. Li 17 Ohnice - prodej Rakousko
1988 Hviezdar kl. JM 4372 Hv 6 Ruleta (vl.S:T, pot.:S:L)
1989 Libero hř. Li 74 Samaran
1990 Jury hř. Jury 12 Tarin
1991 Valát hř. Valát 47 Útes (vl.S:S)

 

horse_rico_-_hf-_3big.jpg

1962 Rico HF po 2640 Radegast, nar.2005

rumin1.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67/573 Ruminka HF po 2640 Radegast, nar. 2006, 4.místo ve finále přehlídky tříletých klisen ČT, 5.místo ve finále skoku ve volnosti čtyřletých klisen, 8.místo ve finále drezurního KMK v kategorii pětiletých

rubinka2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65/400 Rubínka po 1468 El Paso II , nar.2011, 1. místo na celostátním finále skoku ve volnosti čtyřletých klisen, 3. místo ve finále skokového KMK v kategorii čtyřletých klisen

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) Veronika Konvalinková, 2011, angriffy@seznam.cz

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář