Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rodina 2. Citoňka


   Zakladatelkou rodiny je klisna 27 Citoňka nar.1950 po 38 Gejsír z matky Jiskra (nar.1943 po 203 Gidran počeradský, mm: z.kl. po 352 Rotbart). Citoňka byla zapsána do třídy Elita roce 1960 jako ušlechtilá harmonická hnědka s delší hlavou a delším krkem, kratším kohoutkem, dobrou horní linií, širokou a svalnatou zádí, kostnatým fundamentem s výraznými klouby a vydatnými chody. Chovatelem této hnědky byl pan Bartáček z Dolních Hrachovic, okres Tábor. V Hostouni tato klisna dala dva plemenné hřebce (Furioso hostouňský-1 a Furioso hostouňský -15. 

   Citoňka byla do Netolic byla převedena z Hostouně na Šumavě spolu s její dcerou 172 Koketa po Furioso XXXIX-K, která byla rovněž zařazena do třídy Elita s mírami 175/166/202/22 cm. Koketa po sobě v Netolicích zanechala 7 chovných klisen a jednoho plemeníka. Hřebec 1074 Doremit 23 působil jako plemeník v letech 1972-1987, celkem 14 jeho dcer bylo zapsáno do plemenné knihy a jeho potomstvo dosáhlo sportovní výkonnosti L ve skocích, S v drezuře a T ve spřežení.  

   Klisna 207 Eskamot Řeka nar.1964 byla zapsána do třídy elita.V chovu dala podle dostupných záznamů pouze 3 hříbata . Její dcera 290 Havel I Asa dala v chovu 8 hříbat a její sestra 331 A III Davle, 5 hříbat z toho jednoho plemeníka. Hřebec 2404 Kornett 13 Luděk získal v roce 1986 na ZV 8,21 bodu za výkon a celkem obdržel 7,9 bodu. Tento hřebec v chovu zanechal 15 dcer v plemenné knize. Jeho potomstvo dosáhlo sportovní výkonnosti L v drezuře, S ve skocích a T ve spřeží.   

   Klisna 223 Furioso Tyrana nar.1966 dala v Netolicích 2 chovné klisny. Klisna ZČ 877 Brita byla prodána do západních Čech. Klisna 353 Q Folita dala v Netolicích chovnou klisnu 421 Kornett 1 Jabloň. Jabloň byla zapsána do akceleračního programu českého teplokrevníka. Byla to hnědka v dobrém typu s těžší hlavou, delším krkem, pevnou horní linií, melounovitou zádí, dostatečně hluboká i široká, přední noha škrcená, vzadu šavlovitá. Jabloň sama dosáhla sportovní výkonnosti T ve spřežení a její potomstvo stupně L v drezuře, S ve skocích (klisna Li 70 Sadba) a T v soutěžích spřežení. V chovu dala 12 hříbat. Valach Jury 7 Tramín dosáhl výkonnosti T ve spřežení, účastnil se mistrovství světa v Polsku a získal 1. místo na Poháru čtyřspřeží v roce 1955.  Klisna Zonance po Quoniam IV byla zařazena do akceleračního programu, stejně jako její dcera 64/567 Anymore po Autonom. Anymore dosáhla sportovní výkonnosti S ve skocích, v roce 2009 získala 2. míst v ceně Italpe stupeň obtížnosti S**.

      Klisna 241 Doremit Urga nar.1968 založila v Netolicích vlastní rodinu. Byla popsána jako mohutná hnědka v kratším rámci, dobře nasazený krk, dobrá horní linie, mírně sražená záď, velmi hluboká a široká, přední noha šrcená, pravá přední mírně vyosená, vzadu šavlovitá s kratším hleznem. V chovu zanechala 6 hříbat, přičemž v roce 1982 se jí narodila dvojčata po Kornett a ten samý rok byla prodána na statek Staré sedlo okr.Tachov.

     Klisna 356 Quoniam 156 Firma byla klisna v polokrevném typu s výrazným kohoutkem, lehčí horní linií, v zádi přestavěná, velmi spaditá záď, velmi hluboká a široká, vpředu škrcená holeň, vzadu šavlovitá, chody vydatné. tato tmavá hnědka sportovala na úrovni ZL ve skocích a její potomstvo dosáhlo úrovně T ve skocích i v soutěžích spřežení. V chovu dala 11 hříbat. Její syn Finn Val po Landruf se umístil na 5.místě v žebříčku nejlepších pětiletých  skokových koní za rok 1997, v dospělosti dosáhl výkonnosti T ve skocích a byl prodán jako sportovní kůň do U.S.A .  Jeho sestra Kornet 14 Luna dosáhla sportovní výkonnosti L, v chovu dala 5 hříbat, z čehož 2 dcery splňují podmínky akceleračního programu. Klisna 18/221 Brenda již v chovu dala 4 hřebečky a klisnu 19/583 Belize. Belize je účastnicí finále přehlídky tříletých klisen a je zapsána do akceleračního programu.  Potomci akcelerační klisny 19/198 Laura dosáhli ve sportu výkonnosti S a její dcera 19/484 Libra je s 8,1 body zapsána v akceleračním programu českého teplokrevníka.


  Hnědka  479 Di III Polana dala v chovu 7 hříbat, z toho 4 chovné klisny. Klisna Zana po Valát je zapsána v AP stejně tak jako její dcera 18/757 Sally po 856 Silvio II. Sally působí jako sportovní klisna na úrovni S** ve skocích, v roce 2008 obdržela 29.místo v žebříčku nejlepších čtyřletých koní ve skokových soutěžích. Klisna 18/136 Apolena vyhrála jihočeskou přehlídku tříletých klisen a získala 3.místo v celostátním finále. Potomci její dcery 18/407 Apolenka startují na úrovní S v parkurových soutěžích.      

  Klisna ZČ 955 Flétna se již narodila v západních Čechách, její dcera 29/171 Charlie chodí úspěšně drezury stupně ST. 

  Větev klisny 305 Q Bobina bohužel do současnosti nepokračuje. Klisna Di III Ovona se účastnila MS spřežení v Rakousku.

 Hnědka 325 Se 56 Dajána v Netolicích založila vlastní rodinu. Šlo o velkou klisnu v polokrevném typu, dobře nasazený krk, výrazný kohoutek, dobrá horní linie, spaditá záď, dostatečně hluboká i široká, přední holeň škrcená, vzadu šavlovitá s užším hleznem. Průměrné chody. Sama sportovala do úrovně ZL ve skocích a její potomstvo dosáhlo výkonnosti L v drezuře, ST v parkúrech a T ve spřežení. V chovu dala 8 hříbat, z toho 1 plemeníka. Hřebec 2327 Lumen 11 Ind působil v chovu v letech 1983-1988. Jeho potomstvo dosáhlo výkonnosti L v drezuře a S ve skocích. V plemenné knize po sobě zanechal 5 dcer.  Jeho bratr Alarm III Marengo byl jako sportovní kůň prodán do Francie, kde se účastnil i Alpsko-dunajského poháru ve spřežení. Klisna 504 Q IV Sága je zapsána v AP, sama dosáhla sportovní výkonnosti L v drezuře a ST ve skocích. V roce 1997 získala 40.místo v žebříčku nejlepších skokových koní. Její dcera 48/512 Afrodita je zapsána v plemenné knize slovenského teplokrevníka a sportuje na úrovni ST ve skocích. Ryzka 465 A III Narcisa je zapsána do AP. Byla to mohutná teplokrevná klisna s dobře nasazeným krkem, lehčí horní linií, delší rovnou zádí, velmi hluboká a široká, přední nohy škrcené, PP sevřená, vzadu šavlovitá. velmi dobré chody. Sama spotrovala do úrovně ZL ve skocích a její potomstvo dosáhlo výkonnosti L v drezuře a T ve skocích.  V chovu dala 9 hříbat, klisna 11/827 splnila podmínky akcelerace.

  

  Do sedmigenerační rodiny klisny Citoňkaje zapsáno celkem 150 koní. Z 75-ti klisen je 40 stále žijících.  Do rodiny patří též 5 plemených hřebců a sice : 817 Furioso hostouňský 1, 1866 Furioso hostouňský 15, 1074 Doremit 23, 2404 Kornett 13 Luděk a 2327 Lumen 11 Ind. Barvou převažují z 66% hnědáci  a z 19% ryzáci. Do PK je zapsáno celkem 52 klisen s průměrnou známkou 7,39 bodu. Podmínky akceleračního programu splnilo 11 klisen a 3 klisny jsou evidovány v třídě elita. Průměrné rozměry klisen v rodině jsou 174/163/196/21,9 cm.

      Zkoušky výkonnosti vykonalo 20 klisen s průměrnou známkou 7,7 bodu za výkon. Celkem 22 klisen má uvedenou vlastní výkonnost i výkonnost potomstva. Nejlepší vlastní výkonnost má klisna Q IV Sága a to stupeň L v drezuře a ST ve skocích. Nejlepších sportovních výsledků dosahují potomci klisny Se Dajána a to stupeň L v drezuře, ST ve skocích a T ve spřežení.

   V rodokmenech klisen zaujímá největší podíl hannoverský kůň (25%), český teplokrevník (24%) a anglický polokrevník ( 16%). Klisny pocházejí převážně z linií po hřebcích Ibrahim, Goldschaum a St Simon. Jako otec matek se nejvíce uplatnili hřebci Kornett a Quoniam. Jako otcové dcer pak Armando B  a Genius 14.   

 

 RODINA č.2. CITOŇKA

mmmm. z.kl. po 525 Enno

mmm. z.kl. po 383 Kurfürst I

mm. z.kl. po 352 Rotbart

m. z.kl. čpk 115/354 Mladá Vožice po 203 Gidran počeradský, nar.1943


0.  3-742/27 CITOŇKA po 38 Gejsír, 27.1.1950, tř.E (Bartáček, Dolní Hrachovce) 

1  817 Furioso hostouňský 1 po F XXXVI-K1957, Hostouň, tř.II,  – plemenný hřebec

1  1866 Furioso hostouňský 15 po F XXXVI-K1960, Hostouň, tř.I,  – plemenný hřebec

1  172 KOKETA po Furioso XXXIX K, 1958, Hostouň, tř.E, pot.:S:ZL

   2  1074 Doremit 231969-1987, NET, tř.I pot.: D:S, S:L, A:T , – plemenný hřebec

   2 207 Eskamot Řeka, 1964, NET, tř.E

     3. 290 Havel I Asa, nar.1971, pot.: S:ST

       4. 480 Diktant 42 Hanná, nar.1978, tř.8,4, vl.: S:ST, pot.: D:Z, S:T 

       3. 331 Alarm III Davle, 1973, NET, tř.I, pot.: D:L, S:L 

        4 2404 Kornett 13 Luděk, 1983, NET, tř.7,9,pot.:D:L,S:T,A:T  – plemenný hřebec

 

   2  223 Furioso XXXVII Tyrana, 1966, NET

     3.  ZČ 877 Brita po 54 Furioso XLVIII 3, 1981, HPK 7,4

       4. 3-247 Ina po 146 Marin Suchý, 1989, PPK

         5.  26/388 Dita po 236 Duellano II 57, 1993, HPK 7,1

            6. 26/50 Dona po 529 Lopez 11, 2005, PK 6,8

              7. 26/445 Darkness po 908 Jasper´s Boy, nar.2013, PK 7,6

     3. 353 Quoniam Folita, 1976, NET

        4. 421 Kornet 1 Jabloň, 1981, NET, AP HPK 7,1, pot.:D:T,S:S,A:T

           5.  JČ 160 Libero 70 Sadba, 1989, NET, HPK 7,6, vl.:S:S, pot.:S:L

              6 15/450 Gali po 459 Grewot s.v., 1999, PK 7,2, 

          5.  Zonance  po Quoniam IV1993, NET, AP HPK 7,4, pot.:D:Z,S:S

              6 64/567 Anymore po 2779 Autonom2003, AP, HPK 7,3, vl.:S:S

         5.  13/789 Carisma po 815 Caletto III, 2002, PK 7,6, vl.:D:T,S:ZL

         5 13/959 Sierra po 856 Silvio II, 2003, PK 8,2, vl.:S:S**

         5 13/36 Galaxy po 856 Silvio II, 2004, PK 8,5, vl.:S:L

 

 2.  241 Doremit 14 Urga, 1968, NET, tř.I, pot.:S:ZL

   3. 56 Quoniam 156 Firma, 1975,NET,  tř.E, vl.:S:ZL,  pot.:S:ST,A:T

     4. 438 Kornet 14 Luna, 1983, NET, HPK, vl.:S:L,pot.:S:Z

        5.  502 Jury 2 Tereza, 1990,NET,  HPK 8,1, vl.:S:Z

           6 18/236 Cita Azalka po 229 Azol, 1996,NET, HPK 7,2

       5. Ermitaž 8 Zoja, nar.1993, PK 6,9

       5.  19/198 Laura po 462 Echor 651995, HPK 7,1, pot.:S:ST

          6 19/484 Libra po 522 Aldan2004, AP, HPK 8,1

      5.  19/221 Brenda po 567 Bentley1996AP, HPK 7,3, vl.:S:Z, pot.:S:S*

         6 19/583 Belize po 912 Loutanos Orion2006, AP PK 7,9, vl.:S:S*

    4.  479 Diktant III 55 Polana, 1987,NET, HPK 7,2, pot.:S:L

      5. Zana po 2502 Valát1993, NET, HPK 7,6, pot.:S:ST**

          6. 18/757 Sally po 856 Silvio II2004, AP, HPK 7,8 , vl.:S:ST

          6. 14/703 Camelia  po 948 Calsir, 2007,PK 7,6

      5. 18/186 Arie po 462 Echor 65 , nar.1994, HPK 7,3, vl.: S:Z

      5.  18/136 Apolena po Landruf, 1996, HPK 7,4, pot.:S:L

          6.  18/407 Apolenka po 2564 Genius 14, 2000, PK 7,5, pot.:S:S

             7 18/736 Alice po 2778 Armando B, nar.2004, HPK 7,5, vl.:S:S

               8. 91/417 Aga po Genius Lysák , nar.2016, PK 7,6

         6.  18/735 Apanáž po 2778 Armando B, 2004, PK 7,5

             7. 18/468 Pavla po 1694 Furioso XIX-17, nar.2014, PK 8,0

         6.  18/959 Arkáda po 2778 Armando B, 2006, PK 7,5

     5.  18/411 Poenta po 2564 Genius 14, 2000, HPK 7,3, 

        6. 18/732 Poema po 2778 Armando B, 2004, HPK 7,5

    5.  18/667 Polagra po 721 Lagran, 2003, PK 7,7

        6. 18/257 Panenka po Landruf netolický, nar.2010, PK 7,5

        6. 18/471 Pola po Furioso XIX-17 , nar.2014 , PK 8,0

 4. 412 Ermitaž 15 Zambezi, 1993, NET, HPK 7,2, pot.:A:TT

    5 18/380 Prima 3 po 2564 Genius 14, 1999, PK 7,3

      6. 12/925 Aurelie po Genius Lysák, nar.2012, PK 7,4

    5. 18/449 Punťa II po Genius 14, nar.2001, AP PK 7,6, pot.: A: TT

       6. 18/214 Landruf Lady po Landruf netolický, nar.2010, PK 7,8

    5 18/109 Viola po 2948 Poison, nar.2008, PK 7,9

3. ZČ 955 Flétna po 1096 Gidran XIV 38, 1985, HPK 7,5, pot.:D:ST

  4. ZČ 1155 Idea po 146 Marin Suchý , nar.1989, HPK 7,1, pot.: D:L, S:T**

    5. 22/232 Stela po Quoniam pecínovský, nar.1999 , PPK 7,0

  4. 29/94 Mušle po 146 Marin Suchý, nar.1993, PPK 6,0, pot.: S:L*

     5. 29/239 Perla po Beneagles , nar.2000, PK 6,9

  4.  29/132 Pikola po 473 Valát 33, 1996, HPK 7,7

  4.  29/171 Charlie po 473 Valát 33, 1997, PK 7,6, vl.:D:ST

 

2.  325 Servátor 56 Dajána, 1974, NET, HPK, vl.:S:ZL, pot.:D:L,S:ST,A:T

  3  2327 Lumen 11 Ind, 1980-1988, NET, tř.7,8, pot.:D:L,S:S – plemenný hřebec

  3  465 Alarm III 127 Narcisa, 1985, NET, AP, HPK 7,3, vl.S:ZL, pot.:D:L,S:T

     4. 11/496 Matylda po 2573 Marobud s.v., 2000, PK 7,1, vl.:S:Z, pot.: D:Z

        5. 11/546 Marry po 2805 Le Patron, nar.2009, HPK 7,6, vl.: D:Z

     4 11/542 Grace po 471 Genius 13, 2001, PK 7,4, vl::S:L

     4 11/593 Fontána  po 297 Frühesch 2, 2002, PK 7,6, vl.S:L

     4 11/827 Farba po 297 Frühesch 22004, AP, HPK 7,5, vl.:S:L

 3.  504 Quoniam IV Sága, 1989, NET, AP HPK 7,9,  vl.:D:L,S:ST, pot.:S:ST

    4. 48/512 Afrodita po 817 Atlas, 2003, CS, PK 7,6, , vl.:S:ST, pot.:D:S,S:ST**

 

img_3759.jpg

* hřebec 18/254 Nil po Landruf netolický z matky Zambezi, vl.: A: TT

 

horse_carisma-_3big.jpg

13/789 Carisma po 815 Caletto III, 2002

horse_sally-_3big.jpg

18/757 Sally po 856 Silvio II2004

cam-1-.jpg

14/703 Camelia  po 948 Calsir, 2007

48/512 Afrodita

 

 

 

 

 

 

 

48/512 Afrodita po 817 Atlas, 2003

 

 

 

karta plemenitby chovných klisen: 

 172 Koketa, nar.1958, tř.E, Hostouň, po Furioso XXXIX-K

odkaz na PK on-line: http://www.schct.cz/pk/pk_display.php3?id=24249

1964 Eskamot kl. 207 Eskamot Řeka - tř.elita      
1965 Furioso XXXVII hř. Sveřep
1966 Furioso XXXVII kl. 223 Furioso XXXVII Tyrana
1968 Doremit kl. 241 Doremit 14 Ugra (pot.S:ZL)
1969 Doremit hř. 1074 Doremit 23 - plemenný hřebec
1974 Servátor kl. 325 Sevátor 56 Dajána (vl.S:ZL, pot.D:L,S:ST,A:T)
xx Quoniam kl. 119 Quoniam (pot.S:S)
xx Quoniam kl. 305 Quoniam Bobina (pot.S:L)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

290 Havel I Asa, nar.1971, NET, po Havel I (z matky 207 Eskamot Řeka)

1978 Diktant III-K kl. Nana
1980 Servátor kl. Servátor 117
1982 Salut hř. Salut 15 Luk
1983 Kornett hř. Kornet 23 Milín
1984 Kornett kl. Kornet 33 Méda
1985 Diktant III-K hř. Di III 31 Nevěrný
1987 Diktant III-K hř. Di III 52 Por
1988 Diktant III-K hř. Di III 66 Rmen

325 Servátor 56 Dajána, nar.1974, NET,po Servátor

odkaz na PK on-line: http://www.schct.cz/pk/pk_display.php3?id=28690

1978 Diktant x  
1979 Diktant x  
1980 Lumen hř. 2327 Lumen 11 Ind - plemenný hřebec
1981 Lumen x  
1982 Salut hř. Salut 10 Konsul
1983 Alarm III hř. A III 105 Marengo - prodán do francie, vl.A:T
1984 Alarm III x  
1985 Alarm III kl. 465 A III 127 Narcisa (vl.S:ZL, pot.:D:L,S:T)
1986 Alarm III x  
1987 Diktant III-K hř. Di III 51 Panel
1988 Libero    
1989 Quoniam IV kl. 504 Q IV 1 Sága (vl.D:L,pot.:S:ST)
1990 Quoniam IV hř. Q IV 21 Targo
1991 Quoniam V hř. Q V 9 Útok

465 Alarm III 127 Narcisa, nar.1985, NET, po Alarm III

odkaz na PK on-line: http://www.schct.cz/pk/pk_display.php3?id=37575

1993 Furioso XLVIII-29 hř. 11/173 Falco (vl.D:L,S:T)
1995 Furioso XLVIII-29 hř. 11/267 Fernet
1997 Santoni-2 hř. 11/365 Bárt
1998 Marobud hř. 11/406 Murphy (vl.S:L)
2000 Marobud kl. 11/496 Matylda (vl.S:ST)
2001 Genius-13 kl. 11/542 Grace (vl.S:ZL)
2002 Fruhesch-2 kl. 1/593 Fontána (vl.S:L)
2003 Fruhesch-2 hř. 11/660 Fabio
2004 Fruhesch-2 kl. 11/827 Farba, akcelerační program

241 Doremit 14 Urga, 1968, NET, po Doremit

odkaz na PK on-line: http://www.schct.cz/pk/pk_display.php3?id=37443

1972 Servátor hř. Se 33 Carevič
1973 Alarm III x  
1974 Quoniam x  
1975 Quoniam kl. 356 Q 156 Firma (vl.S:ZL, pot.:S:T,A:T)
1976 Quoniam x  
1977 Przedswit XII kl. Prz. XII 5 Garda
1978 Quoniam x  
1979 Quoniam x  
1980 Servátor hř. SE 112 Igon
1981 Kornett x  
1982 Kornett   dvojčata
1985 Gidran XIV-38 kl. ZČ 955 Flétna (pot.D:T)
1994 Q. pecínovský kl. 24/203 Úvrať

356 Quoniam 156 Firma, 1975, NET, po Quoniam

odkaz na PK on-line: http://www.schct.cz/pk/pk_display.php3?id=37444

1980 Alarm III hř. A III Jisec - prodej Rakousko
1981 Salut kl. Salut 1 Karina - prodej Německo
1983 Kornett kl. 438 Kornet 14 Luna (vl.S:L,pot.:S:Z)
1984 Diktant III-K x  
1985 Diktant III-K    
1986 Diktant III-K hř. Di III 37 Oskar
1987 Diktant III-K kl. 479 Di III 55 Polana (pot.S:Z)
1988 Libero kl. Li 48 Radka
1989 Libero hř. Li 66 Safír
1990 Jury hř. Jury 6 Tatar
1992 Landruf hř. Finn Vall -vl.S:T, prodán do USA., 3.místo ve finále KMK pětiletí
1993 Ermitaž kl. 412 Ermitaž 15 Zambezi (pot.A:T)
1996 Landruf hř. Afír (vl.AT)

 

 (c) Veronika Konvalinková, 2011, angriffy@seznam.cz

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář