Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rodina 1. SHAGYNA-BABA

 

Zakladatelkou rodiny byla klisna 62 Shagyna po 2168 Shagya habrovanský z matky po Shagya jemnický. První kobyla, o které jsou známé podrobnější informace, je klisna 221 Malá po 375 Furioso XIV-6, narozená 10.5.1960. Klisna byla do Netolic zpětně odkoupena od pana Čtveráka ze Stožce. Šlo o drobnější ušlechtilou hnědku se základními mírami 175/165/190/21 cm. Její dcera Servátor Baba v Netolicích zanechala 15 potomků. V současné době v této rodině působí 16 klisen zapsaných do plemené knihy českého teplokrevníka.

Rodina SHAGYNA-BABA čítá celkem 78 potomků v 7 generacích. Zakladatelkou je klisna 62 Shagyna po 2168 Shagya habrovanský. Rodina se v Netolicích uplatnila přes její vnučku klisnu 221 Malá po 375 Furioso XIV-6, která byla do Netolic zpětně odkoupena ze zemského chovu. Klisna 221 Malá dala v Netolicích 3 hříbata, z nich nejvýznamnější je klisna 333 Servátor Baba. Šlo o světlou ušlechtilou hnědku v polokrevném typu, s dobře nasazeným krkem dobrou pevnou horní linií, velmi hluboká a široká, korektním fundamentem, v zadu mírně šavlovitá, dobré chody. 333 Baba byla zařazena do třídy elita, sama dosáhla sportovní výkonnosti S ve skocích. Její potomstvo se uplatnilo ve spřežení na úrovni T, ve skocích na stupni S a ve všestrannosti její potomci dosáhli stupně Z. V chovu tato vynikající klisna zanechala 15 hříbat, z toho 3 plemenné hřebce. Hřebec 2380 Diktant III-1 působil v chovu v letech 1985-1991, byl zařazen do třídy elita a jeho potomci dosáhli sportovní výkonnosti T ve spřežení a L* ve skocích. Hřebec 427 Sapo 28 Rebus působil v chovu v letech 1992-1998, sám dosáhl sportovní výkonnosti L ve skocích a jeho potomstvo stupně L v drezuře a ST** ve skocích. Hřebec 545 Jury 22 Úpon se v chovu významněji neuplatnil.

Dcera 371 Quoniam 181 Gonata byla na svodu ohodnocena 8,1 body. Její potomstvo dosáhlo sportovní výkonnosti S ve skocích i v drezuře a stupně Z ve všestrannosti. V chovu zanechala 6 potomků. Potomci její dcery 739 Salut 13 Kajuta se uplatňují ve skokových soutěžích (48/467 Zara po 472 Prz. XVI 64 obdržela 5.místo ve finále KMK pětiletých) a klisna 776 Dina po Dietward dala v Albertovci plemenného hřebce 540 Lopez-2 (potomstvo na úrovni ST ve skocích a T v drezuře). 

       Dcera 377 Furioso VI 2 Halma byla mohutná teplokrevná hnědka, v delším rámci s těžší hlavou, dobře nasazeným krkem, v zádi mírně přestavěná, s delší spáditou zádí, přiměřeně hluboká a široká, kostnatý fundament, přední noha mírně prohnutá, vzadu šavlovitá, výrazných energických chodů. Tato hnědka získala výkonnost T (r. 1983 – 1.místo v poháru spřežení) ve spřežení a její potomci stupeň T ve spřežení i v drezuře a stupeň L ve skocích. Halma v chovu zanechala 5 hříbat, z toho 1 plemenného hřebce (298 Libero 33 Proud, pot.: D.Z, S:ST,C:Z). Klisna 489 Libero 57 Roba je zařazena do AP ČT, sama dosáhla sportovní výkonnosti T ve spřežení a Z ve skocích. Její dcera 18/263 Radost soutěží na úrovni S ve skocích. Klisna Ermitaž 12 Zambela dala v chovu rovněž akcelerační klisnu 18/297 Zora po 668 Ceresto. Zora se uplatňuje v drezuře na úrovni ST a v parkúrech na úrovni Z. Klisna 18/133 Heide po Landruf se uplatnila v drezuře na úrovni T, stejně tak, jako její dcera 3/488 Hermiona po Nabucco.

      Dcera 467 Admetos 3 Maud byla ohodnocena jako ryzka v delším rámci, s ušlechtilou hlavou, dobře nasazeným krkem, výrazným kohoutkem, lehčí horní linií, kratší spáditou zádí, dostatečně hluboká i široká, přední holeň škrcená, vzadu hákovitá, dobré chody. Byla zařazena do AP ČT a její potomstvo se uplatňuje ve sportu na úrovni ST v drezuře a ZL ve skocích. V chovu zanechala 7 potomků, z nichž se v chovu dále uplatňuje klisna 523 Quoniam IV 37 Ufa. Valach Sweet Kiss nar. 1993 po Ermitaž se umístil na 14. místě v žebříčku nejlepších drezurních koní za rok 2001.

      Dcera 454 Dux 22 Nevada byla zařazena do akceleračního programu a ohodnocena jako klisna v dobrém typu, ušlechtilá hlava, kratší dobře nasazený krk, výrazný kohoutek, lehčí horní linie, náznak odsazených beder, v zádi mírně přerostlá, kratší spáditá záď, dostatečně hluboká, vpředu prohnutá škrcená holeň, vzadu šavlovitá. Sama dosáhla výkonnosti Z ve skocích a její potomci stupně ST ve skocích, S v drezuře a ve spřežení. V chovu zanechala 9 hříbat, což svědčí  o výborné plodnosti klisen z této rodiny.

 

Rodina má v současné době 21 žijících klisen (z 39 klisen zařazených do statistického souboru). Podmínky akceleračního programu splňuje 5 klisen (tj.10% klisen). Do HPK je zapsáno 22 klisen s průměrnou známkou 7,47 bodu. Barvou převažují hnědáci. Průměrné rozměry klisen jsou 174/164/193/21,2 cm.  Zkoušky výkonnosti vykonalo dle dostupných údajů 15 klisen s průměrnou známkou 7,14 bodu za výkon. Celkem 19 klisen získalo vlastní výkonnost a u 16 klisen je uvedena výkonnost potomstva. Nejlepší vlastní výkonnost má klisna Lumen I 47 Trnava, a to T ve spřežení, L ve skocích a stupeň Z ve všestrannosti. Nejlepší výkonnost potomstva je uvedena u klisny 377 Furioso VI 2 Halma (pot.S:L, D:T, A:T). Klisny přísluší zejména k liniím hřebců 4800 Ladykiller (16% klisen) a 3200 Detektiv (11%). Jako otcové matek se nejvíce uplatnili hřebci Servátor a Quoniam, jako otcové dcer pak hřebci Landruf, Quoniam IV, 668 Ceresto a 2564 Genius 14. Rodina je kombinací hannoverské krve (26,91%) na podkladě klisen českého teplokrevníka (18,78%). Anglický plnokrevník tvoří v rodokmenech klisen 12% a holštýnský kůň 7,8%.

 

 

0. 62 SHAGYNA, po Shagya habrovanský, z matky po Shagya jemnický

1.  Oreta po 297 Orestes 13

2.  221 MALÁ po 375 Furioso XIV 6, 1959, tř.II. , pot.:S:S

3.  333 Servátor Baba, 1971, NET, tř.E, vl.:S:S, pot.:S:S,C:Z,A:T

    4        2380 Diktant III 1 Korál, 1981,NET, tř.E, pot.:S:L,A:T – plemenný hřebec

    4      427 Sapo 28 Rebus, 1988,NET, tř.8,1, vl.:S:L,pot.:D:L,S:ST– pl. hřebec         

    4       545 Jury 22 Úpon, 1991, NET,vl.:S:S, pot.:S:Z  – plemenný hřebec

    4      Landruf 46 Zenta, 1993, NET, PPK 6,6, pot.:D:Z,S:L

    4.  371 Quoniam 181 Gonata, 1977,NET, HPK 8,1, pot.:D:S,S:S,C:Z

        5.   739 Salut 13 Kajuta, 1982, ALB, HPK 7,2, pot.:S:S

          6.  44/359 Dietward I Kara, 1991, HPK 7,7, vl.:S:S, pot.:S:T**

             7  48/420 Valois po 5067 Papillion, 2001, HPK 7,4, vl.:S:ST**

             7  48/467 Zara po 427 Przedswit XVI 64, 2002, HPK 7,2, vl.:S:T**

          6  44/590 Astra po 440 Ascot, 1995, PK 6,2

             7  8/733 Adina po 2586 Duellano Smolka, 2002, PPK 6,4 

       5.   776 Dina po Dietward, 1986, ALB, HPK 8,1, vl.:D:S,S:S,C:Z, pot.:D:L,S:L

          6  540 Lopez 2, 1991, tř.7,5,vl.:D:L,S:ZL, pot.:D:T,S:ST – plemenný hřebec

      5.  44/353 Gotika po 198 Cavalet trojský, 1994, HPK 7,5, 

      5.  44/579 Orestes po Hugben II, 1995, HPK 7,2

 

    4 .       377 Furioso VI Halma, 1978, NET, tř.I,pot.:D:T,S:L,A:T

             5.  298 Libero 33 Proud, 1987, NET, tř.7,3, vl.:S:ZL, pot.:D:Z,S:ST,C:Z  plemenný hřebec

       5. 489 Libero 57 Roba, 1988, NET, HPK 7,4, vl.:S:Z,A:T, pot.:S:S

                    6  18/263 Radost po 524 Lomikar Kubišta s.v., 1997, HPK 7,5, 

          6 18/75 Gasparita po 1166 Gaspari I, 2008, HPK 7,7, vl.:S:Z

      5       Ermitaž 42 Zambela, 1993, NET, HPK 7,1, vl.:S:L, pot.:D:T,S:Z

         6  18/297 Zora po 668 Ceresto, 1998, AP, PK 6,6, vl.:D:T,S:Z

         5.  18/133 Heide po Landruf, 1996, HPK 7,4, vl.:D:T, pot.:D:T

 

   4        467 Admetos 3 Maud, 1984, NET, HPK 7,1, pot.:D:ST,S:ZL

     5. 523 Quoniam IV 37 Ufa, 1991, NET, HPK 7,1. pot.:S:L,A:T

        6. 18/246 Celta po Landruf, 1996, NET, PK 6,4, vl.:S:ZL, pot.:D:S

         6  18/296 Ufice po 668 Ceresto, 1998, AP 7,, PK2, vl.:A:T, pot.:A:T

             7  18/865 Utiza po 2778 Armando B, 2005, HPK 7,5, vl.:A:T

         6  18/383 Ufina po 2564 Genius 14, 1999, PK 7,1, pot.:S:Z

    5 .  17/328 Manon Kalek po 536 Lopez 17, 1996, HPK 7,7, vl.:S:ZL

    5.  14/442 Medea po 529 Lopez 11, 1999, PK 7,0

 

   4         454 Dux 22 Nevada1985, NET, HPK 7,1, vl.:S:Z, pot.:D:ST,S:ST,A:S

       5. Sumatra po 2421 Quoniam II-257, nar.1989, NET, vl.: D:L,S:L, pot.:S:L**

         6. 26/635 Sangria po 440 Ascot , nar.1997, CS 7,0, vl.:S:L, pot.:S:S

           7. 26/847 Piňa Colada po 794 Corsár, nar.2002, PK 7,3, vl.:S:S**

           7. 80/167 Caipirinha po 1016 Quirado, nar.2010, CS 7,3

       5 .   18/144 Nany po Landruf1996, HPK 7,1, vl.:S:ST, pot.:D:S

         6   18/41 Naomi po 1054 Limited, 2008, AP HPK 7,6

 horse_naomi-big.jpg

 karta plemenitby chovných klisen:

333 Se Baba, nar. 1971, tř.E, NET, po Servátor

odkaz na PK on-line: http://www.schct.cz/pk/pk_display.php3?id=28679

1977 Quoniam kl. 371 Quoniam 181 Gonata (pot.:D:S,S:S,C:Z)
1978 Furioso VI-K kl. 377 Furioso VI 2 Halma (vl.A:T, pot.D:T, S:L, A:T)
1979 Furioso VI-K   kl. Furioso VI 16 Charta
1980 Lumen hř. Lumen 10 Idol (jako plemenný hřebec do Šamorína)
1982 Diktant III-K      hř. 2380 Diktant III 1 Korál – plemenný hřebec
1982 Diktant III-K      kl. 443 Diktant III 5 Lejla
1984 Admetos kl. 467 Admetos 3 Maud (pot.D:ST, S:ZL)
1985 Dux kl. 454 Dux 22 Nevada (vl.:S:Z, pot.: D:S, S:ST, A:S)
1986 Dietward    
1987 Hugben II Hugben 115 Pravý
1988 Sapo (IRE) hř. 427 Sapo 22 Rebus - plemenný hřebec
1989 Libero hř. Libero 73 Semtín
1990 Lumen I kl. Lumen I 47 Trnava (vl.: S:L, C:Z, A:T)
1991 Jury hř. 545 Jury 22 Úpon – plemenný hřebec
1992 Fallada (GDR) kl.  Fallada 5 Varieta
1993 Landruf kl. Landruf 46 Zenta (pot.S:ZL)

      

 371 Quoniam 181 Gonata, nar.1977, tř.8,1, NET, po Quoniam

odkaz na PK on-line: http://www.schct.cz/pk/pk_display.php3?id=38402

1981 Alarm III kl. A III 84 Jihlava
1982 Salut kl. 739 Salut 13 Kajuta (pot.S:S)
1983 Alarm III kl. A III 106 Manon
1986 Dietward kl. 776 Dietward Dina (vl.: D:S,S:S,C:Z, pot.: D:L,S:L)
1994 Cavalet trojský kl. 44/353 Gotika
1995 Hugben II kl. 44/579 Orestes

  467 Admetos 3 Maud, nar.1984, AP, tř.7,1, po 2227 Admetos

odkaz na PK on-line: http://www.schct.cz/pk/pk_display.php3?id=37580

1991 Quoniam IV kl. 523 Quoniam IV 37 Ufa (pot.S:ZL,A:T)
1992 Landruf kl. Landruf 23 Vilma
1993 Ermitaž hř. Sweet Kiss (vl.:D:ST, S:ZL)
1994 Ermitaž kl. 18/218 Aida (vl.S:ZL)
1996 Lopez-17 kl. 17/328 Manon Kalek (vl.S:ZL)
1997 Bentley kl. 17/365 Bentley
1999 Lopez-17 kl. 14/442 Medea (vl.S:ZL)

 454 Dux 22 Nevada, nar.1985, AP, tř.7,1, po Dux

odkaz na PK on-line: http://www.schct.cz/pk/pk_display.php3?id=37504

1989 Quoniam IV  kl. Q IV 14 Sumatra (vl.D:L,S:L, pot.:S:L)
1992 Quoniam IV  hř. Q IV 41 Vesuv (vl.A:S, S:ZL)
1993 Ermitaž hř. Lopík
1995 Echor 65
hř.
18/102 Nik (vl.S:ZL)
1996 Landruf kl. 18/144 Nany (vl.S:ST)
2001 Carbido 18/442 Calledon
2002 Carbido 18/575 Canto
2003 Silvio II 13/945 Salon
2004 Silvio II hř. 17/787 Salon (vl.D:L,S:Z)

  valois.jpg     

48/420 Valois po 5067 Papillion, 2001

 

horse_zara-_2big.jpg

48/467 Zara po 427 Przedswit XVI 64, 2002

 

horse_libero_-_33.jpg

 

 

 

 

 

 

98 Libero 33 Proud, 1987

 

obrazek4.jpg

 

18/297 Zora po 668 Ceresto, 1998

obrazek7.jpg

18/296 Ufice po 668 Ceresto, 1998

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(c) Veronika Konvalinková,2011, angriffy@seznam.cz

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář